verbinding garagebedrijven

In opdracht van een tweetal, gelieerde, garagebedrijven is een studie gedaan naar de mogelijkheden van een verbinding met daarbij een versterking van beeld en herkenbaarheid