sc franeker

de bestaande kleedaccommodatie van sc franeker is sterk verouderd en gedateerd.
om dit op te lossen is een plan ontwikkeld dat voorziet in de nieuwbouw van een
achttal nieuwe kleedkamers op de bestaande locatie met gedeeltelijk hergebruik
van een bestaand deel als bestuursruimten. Een nieuwe, eigen kantinevoorziening
maakt tevens deel uit van de vernieuwde accommodatie.maquettefoto


maquettefoto