phoenix 1 harlingen

een bestaand bedrijfsgebouwtje uit de jaren '70 van het regionale gasbedrijf wordt omgevormd tot
een aantrekkelijke combinatie van wonen en werken. Bestaande asbesthoudende afwerkingen zijn
hierbij gesaneerd en vervangen en de bestaande draagconstructie is geintegreerd in het nieuwe concept.
Door de verbouw is een onaantrekkelijk bedrijfsgebouwtje veranderd in een villa-achtige verschijning,
met optimale en royale woonfunctie.