inrichting bibliotheekruimte

op verzoek van een regionaal verzorgingshuis is een bestaande bilbiotheekruimte
verplaatst naar een niet intensief gebruikte ruimte direct naast de hoofdtrap.
Met hergebruik van de bestaande stellingskasten, afgewogen kleur- en materiaal-
gebruik is een zeer toegankelijke, maar tevens ook intieme leesruimte gecrëeerd.