budgetramingen en haalbaarheidsonderzoek

recent zijn voor diverse externe opdrachtgevers haalbaarheidstudies met

budgetramingen gedaan om met name de financiële haalbaarheid van hun

initiatieven te onderzoeken.

het betrof hier:


■     een gezondheidscentrum

■     een inpandige verbouw van een bedrijfspand

■     units voor zzp'ers in een bestaand bedrijfspand

■     twintig woonstudio's in een voormalig kantoorgebouw

■     combinatie winkel/appartementen in een voormalig pakhuis